Rosters

President
Chyong-Hsin Hsu
Honorary President
Tsu-Fuh Yeh
Honorary Director
Kuo-Inn Tsou, Bai-Horng Su
Standing Directors
Chyi-Her Lin, Reyin Lien, Wu-Shiun Hsieh, Chung-Bin Huang
Directors
Shih-Ming Chu, Yuh-Jyh Lin, Hung-Chih Lin, Wen-Jue Soong, Jia-Yuh Chen, Chih-Cheng Chen, Hung-Chieh Chou, Po-Nien Tsao, San-Nan Yang, Shu-Chi Mu
Standing Supervisor
Mei-Yung Chung
Supervisor
Ming-Chih Lin, Jui-Hsing Chang, Peng-Hong Yang, Chien-Chou Hsiao
Secretary General
Hung-Yang Chang
Deputy Secretary-General
Yung-Chieh Lin, Hsiang-Yu Lin, Chien-Yi Chen, Yu-Hsun Chang, Chun-Chih Peng
Secretaries
Ming-Jung Hsieh, Ya-Shan Lin, Pei-Ying Jao